KVC

 

Akut miyokard infarktüslü hastalarda kemik iliği kök hücre transplantasyonu sonucu meydana gelen iskemik doku regenerasyonu ve bunun periferik kandaki progenitor kök hücre mobilizasyonuna ve fonksiyonuna olan etkisini araştırıldığında; Selektif intrakoroner otolog kemik iliği kaynaklı kök hücre transplantasyonu AMI sonrasi  infarkt alan büyüklüğünü anlamlı şekilde azalttığı gibi buna bağlı olarak LVEF ve infarkt bölgesindeki duvar hareket hızını anlamlı bir şekilde arttırdığını, kemik iliği kök hücre transplantasyonu sonrası intra koroner iskemik bölgedeki doku fonksiyonlarında anlamlı bir düzelme meydana getirerek, buna bağlı olarak diğer taraftan da CD34+ ve CD133+ progenitor kök hücrelerinin perifer kandaki mobilizasyonunu ve fonksiyonel aktivitesini artırarak tüm vücuttaki regeneratif potansiyeli arttırdığı düşünülebilir.

 

Iskemik kalp hastalarında kemik iliği kök hücre transplantasyonu sonucu meydana gelen iskemik doku regenerasyonu ve bunun periferik kandaki progenitor kök hücre mobilizasyonuna ve fonksiyonuna olan etkisini araştırdığında; Selektif intrakoroner otolog kemik iliği kaynaklı kök hücre transplantasyonu KİKH iskemik kalp dokusunda  infarkt alan büyüklüğünü anlamlı şekilde azalttığı gibi buna bağlı olarak LVEF ve infarkt bölgesindeki duvar hareket hızını anlamlı bir şekilde arttırdığını, kemik iliği kök hücre transplantasyonu sonrası intra koroner iskemik bölgedeki doku fonksiyonlarında anlamlı bir düzelme meydana getirerek, buna bağlı olarak diğer taraftan da CD34+ ve CD133+ progenitor kök hücrelerinin perifer kandaki mobilizasyonunu ve fonksiyonel aktivitesini artırarak tüm vücuttaki regeneratif potansiyeli arttırdığı düşünülebilir.

 

Perifer arter hastalarında kemik iliği kök hücre transplantasyonu sonucu meydana gelen iskemik doku regenerasyonu ve bunun periferik kandaki progenitor kök hücre mobilizasyonuna olan etkisini araştırdığında; PAH da intraarteriyel+intramusküler kök hücre transplantasyonu sonrası hastalarda ABİ de anlamlı bir artış olup, bununla beraber ağrısız max. yürüme kapasitesinde anlamlı bir düzelme olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca kemik iliği kök hücre transplantasyonu sonrası  intramusküler + intra arteriyel (PAH) bir taraftan iskemik bölgedeki doku fonksiyonlarında anlamlı bir düzelme meydana getirerek, buna bağlı olarak diğer taraftan da CD34+ ve CD133+ progenitro kök hücrelerinin perifer kandaki mobilizasyonunu artırarak tüm vücuttaki regeneratif potansiyeli arttırdığı düşünülebilir.

 

BMAC  bir kök hücre izolasyon metodudur ve  point of care sistemi olarak da adlandırılır. Bu sistemde transplantasyon yapilan tedavi merkezinde yapilan kemik iligi aspirasyonundan cok kisa bir süre icinde sadece bir sentrifügasyon sonrasi elde edilen taze izole edilmis kök hücre populasyonunun direkt olarak transplante edilebildigi bir yöntem olarak görülüyor.