Veterinerlik

Autologous Platelet Concentrate (APC) özellikle atlarda deride meydana gelen yaraların iyileşmesini hızlandırmak  ve ağrısını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca atlarda tendinitis ve suspensor ligament desmitis’in  tedavisinde kullanılmaktadır.

Cerrahide de “otolog trombositten zengin plazma”(trombosit jel) ve otolog trombositten fakir plazma (fibrin yapıştırıcı) ile yapılan çalışmalarda operasyon sırasında diren ve tampon kullanımına daha az ihtiyaç duyulduğu, mükemmel bir hemostazis sağladığı, ağrıyı ve postoperatif şişkinliği azalttığı, yara iyileşmesini hızlandırarak iyileşme sürecini kısalttığı bildirilmiştir.


Ayrıca bu tür operasyonlarda en büyük risk olan hematom oluşumunu engellediği ve böylece yeni bir operasyona ihtiyaç duyulmadığını ve ekonomik olarak da yararlı olduğunu vurgulanmıştır. Kronik yaraların iyileşmesinde lokal olarak uygulanan APC’nın terapötik potansiyeli önemlidir. Büyüme faktörleri ve reseptörlerinin hem yumuşak hem de sert dokunun tedavisinde başarılı bir şekilde kullanıldığını gösteren pek çok klinik çalışma vardır.Atlar üzerinde yapılan bir çok çalışmada, dizin alt kısmında oluşturulan deri yaralarının tedavisinde APC ve thrombin (HAT) karışımından elde edilen APC jel uygulanmıştır.
Yara oluşturulmasını takiben 7, 36, ve 79. günlerde yapılan klinik ve histopatolojik incelemeler sonucunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yara iyileşmesinin daha hızlı olduğu, organize kollejen fibrillerinin gerilme direncini arttırdığı bildirilmiştir.