Diş Hekimliği

APC normal iyileşme sürecinde büyük hızlandırma oranıyla avantaj sağlar.İyileşme proçesi boyunca vücut, birçok hücreve hücre çeşidini yara bölgesine hareket ettirerek iyileşmeyi başlatır.Bu hücre tiplerinden bir tanesi de trombositlerdir.Trombositler kan içinde birçok foksiyonla birlikte yara bölgesine de büyüme faktörü(GF) serbestler.
Bu GF( trombosit içeren büyüme faktörü PGDF, transforming büyüme faktörü beta TGF ve insulin benzeri büyüme faktörü ILGF) yeni rejenere doku oluşumu için kök hücereleri stimüle edip, organizmanın kendini tamir etmesine yardımcı olur. Yara yerinde ne kadar çok büyüme faktörü serbestlenirse o kadar çok kök hücre yeni doku oluşumunu stimüle eder(Başlatacaktır). Yani APC vücut iyileşmesinin daha hızlı gelmesini sağlar.
TGF'nin alt familyasında kemik morfojenik protein (BMP) vardır. BMP'nin insan ve hayvan çalışmalarında yeni kemik formasyonuna neden oldugunu gösterilmiştir.Bu implant cerrahisi için büyük önem taşımaktadır. APC kullanılarak BMP'nin implant alanında, daha fazla ve hızlı olarak kemik oluşturacagı düşünülmektedir.

KULLANIM ALANLARI

  • Dental implantlar içi kemik greftleme:Bu onlay ve inlay greftleri sinüs kaldırma işlemi, çene kemiği genişletme işlemi.
  • Diş çekimi veya küçük kistlerin alınması sonucu oluşan kemik defektlerinin tamiri.
  • Sinüs boşluğu ve agız boşluğu arasında oluşan kanalın (fistül) tamiri.

KULLANIM

APC'nin manipülasyonu kolaydır, bu uygulamaını kolaylaştırır. APC'ya hastanın kendi kemiği ile, demineralize dondurulmuş kuru kemik gibi kemik ürünleriyle veya sentetik kemik ürünleriyle karıştırılmalıdır, kemik greft materyallerini jelimsi kıvama getirir.

LITERATUR

Trombositten Zengin Plazmanın Farklı Konsantrasyonlarının Üç Farklı Hücre Üzerine Etkisi - Yeni in vitro yara iyileşmesi modeli
Effects of Various Consantrations of Platelet-Rich Plasma on Three Different Cell Types - A new in-vitro wound healing model Fatih ARIKAN 1 Sema BECERİK 1 Şule SÖNMEZ 1 İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN 2Ege Üniversitesi, 1 Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, 2 Mühendislik Fakültesi,BiyomühendislikvBölümü, İZMİR

Sonuç
Bu in vitro çalışmanın sınırları içinde, TZP periodontal hücreler üzerine hücre tipine bağlı olarak farklı biyolojik etkiler sergilemektedir.Osteoblastlar üzerinde olumlu etkisi saptanmazken, özellikle gingival fibroblastların çoğalmasını artırıcı etkisi periodontal rejenerasyonda yara iyileşmesini hızlandırması yönünden önemli olabilir. Ancak yumuşak doku iyileşmesinde etkinliğinin test edilmesi için yeni klinik çalışmalara gerek vardır.
 
Platelet-rich plasma in combination with bovine derived xenograft in the treat- ment of deep intrabony periodontal defects: A report of 20 consecutively treated patients
SELCUK YILMAZ 1, GOKSER CAKAR 1, BAHAR KURU 1, 2, SEBNEM DIRIKAN1, & BURAK YILDIRIM1

1 Department of Periodontology, Yeditepe University Dental Faculty, Bagdat Cad.238, 34728, Goztepe, Istanbul, Turkey and 2Department of Periodontology, Marmara University Dental Faculty, Buyukciftlik S. 6, 34365, Nisantasi, Istanbul, Turkey
This index allowed meaningful evaluation of wound maturation that is one of the critical prerequisites in successful periodontal regeneration. We believe the importance of prompt presentation of positive results that could motivate the clinicians to conduct further researches on PRP which would,in turn, reveal the judgement of scientific and clinical value of the technique in different aspects. Further studies are necessary to examine the individual role played by each component of this combination therapy in achieving such results. APC normal iyileşme sürecinde büyük hızlandırma oranıyla avantaj sağlar. İyileşme proçesi boyunca vücut, birçok hücre ve hücre çeşidini yara bölgesine hareket ettirerek iyileşmeyi başlatır. Bu hücre tiplerinden bir